Stosownie do art. 36f ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym poniżej znajduje się „Regulamin udostępniania obiektu infrastruktury usługowej – Bocznica kolejowa Serwis Maszyn Ciężkich Hanulin”.

Do pobrania:
1. Regulamin udostępniania OIU